‌Par Pelēko Vilku

PELĒKAIS VILKS  ir āra dzīves apmācību centrs,dibināts 2006. gadā, un  kura mērķis ir popularizēt un attīstīt āra dzīves apmācību kā produktīvu metodi darbā ar bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, ģimenēm un sabiedrību kopumā.


Mūsu darbs izpaužas divos galvenajos virzienos:

  •  apmācīt praktiskās āra dzīves prasmes un  iemaņas;
  • veicināt personības un grupu izaugsmi, lietojot āra dzīves metodes.
PELĒKAIS VILKS cenšas veicināt: 

  • izglītību, kas balstīta uz mācīšanos no iegūtās pieredzes, darbojoties āra dzīves apstākļos;
  • pilsoniskās sabiedrības attīstību,veicinot palīdzības, līdzjūtības un atbildības sajūtu veidošanos pret sabiedrību un vidi;
  • aktīva dzīves veida un vides izglītības popularizēšanu;
  • jaunatnes veselīgu dzīves veidu. 

PELĒKAIS VILKS savās programmās seko noteiktiem darbības principiem: 
 
dabas saudzēšana: cenšamies darboties tā, lai dabai nedarītu pāri, to saudzējam un neatstājam pēdas
 
cieņa pret indivīdu: cenšamies veidot labvēlīgu vidi personiskai attīstībai, kur tiek augsti vērtēta savstarpēja cieņa un respekts pret cilvēku līdzās
 
drošība: ikkatra pasākuma pirmajā vietā ir mūsu klientu drošība  - gan fiziskā, gan emocionālā
 
izaicinājumu radīšana: pētījumi rāda, ka cilvēks ir visatvērtākais jaunām zināšanām -  tad, kad viņš ir izaicinājuma situācijā.  Cenšamies radīt izaicinājumus visādos līmeņos, lai veicinātu personības attīstības procesu
 
cīšanās no pieredzes: ticam, ka visvērtīgākās atziņas un zināšanas iegūst no pieredzes. Realizējot pieredzes izglītības ciklu, ļaujam indivīdam pašam piedzīvot, pārdomāt un pielietot  iegūtās prasmes un zināšanas
 
vecumam nav nozīmes: cilvēks mācās visu dzīvi. Ja apstājamies savā pasaules izzināšanā un arvien jauna apgūšanā, sākam kāpties atpakaļ. Tam nav nozīmes vai tas ir mazs bērns vai pieredzējis pieaugušais, pasaule ir nebeidzamu pārsteigumu un izjūtu pārpilna, kur vienmēr varam atrast arvien jaunus ceļus, kurus izstaigāt un turpināt sevi attīstīt.


PELĒKĀ VILKA starptautiskā sadarbība:

Jau daudzus gadus esam Erasmus+ programmas uzņemošā organizācija. Studenti no ārzemēm strādā par asistentiem mūsu aktivitātēs,diennakts nometnēs, komandu saliedēšanas un citos pasākumos. Pateicoties šai sadarbībai , dalībnieki gūst pieredzi savai turpmākajai profesionālajai karjerai.


Pelēkā Vilka cilvēki

Vita Karule


Nils Klints


Mārtiņš Ruģēns


Mārtiņš Spriņģis


Andris Leitāns

Pauls Iklāvs

Jānis Iklāvs

Kitija Bubinduse

Mārcis Akmeņkalns