Par dienas nometnēm

Vilka dienas nometnes organizējam jau gandrīz 10 gadus.

Tās notiek Rīgā - līdz šim savas dienas nometnes esam organizējuši Rīgas Valda Zālīša sākumskolas un Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes baznīcas draudzes telpās. 

Vilka dienas nometnes parasti notiek kādā no skolēnu brīvlaikiem - regulāri jūnija pirmās 3 nedēļas, kā arī bieži  pavasara un rudens skolēnu brīvlaikos.

Vilka dienas nometnes programmu veidojam arvien citādu, lai būtu interesanti arī tiem mūsu nometņu dalībniekiem, kas piedalās vairākās nometnēs pēc kārtas. Bieži izvēlamies kādu vienotu principu, kas saista kopā vai nu visas nometnes dienas vai arī tieši katras dienas aktivitātes.

 Dienas nometnes ir piemērotas  bērniem vecumā no 7 - 11 gadiem.

Plānojot Vilka dienas nometņu programmas un darbību sekojam noteiktiem principiem:

1. Vienmēr paredzam daudzveidīgas aktivitātes - lai tās ir gan fiziskas,kurās var izskrieties un izkustēties; gan radošas - kur katrs var kaut ko darināt, veidot,tēlot; gan izzinošas - kurās var ieraudzīt un sadzirdēt, ko vēl nezināmu;  gan jautras un atraktīvas - daudzveidīgas spēles un rotaļas.

2. Aktivitātes vērstas uz izaugsmi - nometnes programma tiek veidota ņemot par pamatu vairākus aspektus - lai tā 
nestu izglītojošu, komunikāciju veicinošu, darboties motivējošu, labvēlīgu gaisotni radošu atmosfēru un iespējas; programma netiek veidota tikai bērnu izklaides nolūkos, bet gan, lai bērni aizraujošā, praktiskā un interaktīvā veidā varētu gan kaut ko jaunu uzzināt, iemācīties, saprast, pilnveidotu sevi visdažādākajās dzīves jomās, gan arī varētu spēlēties, priecāties un paši visu  izbaudīt.

3.Gan iekšā, gan ārā. Nometnes diena noteikti sastāvēs gan no aktivitātēm telpās, gan ārā (ja nav ļoti nepiemēroti laika apstākļi). 

4.Gan paši , gan citi. Nodarbības vadām gan mēs paši, gan arī piesaistām dažādus citus savas nozares speciālistus. Bieži dodamies ciemos.

5. Meklējam neparasto. Gan savās aktivitātēs, gan cilvēkos, gan vietās Rīgā vai tās netālā apkārtnē meklējam neparasto, ko tādu, kam varbūt bieži paejam garām, vai vispār nezinām, ka tur tāda vieta ir , vai ka tur var satikt šādus cilvēkus. Tas ir interesanti gan mums pašiem, gan arī bērniem ieraudzīt, iepazīties, apjaust.

6. Attiecības, kas balstītas uz savstarpēju sapratni, sadarbību un drošību. Mums šķiet ļoti svarīgi, lai gan bērni, gan vadītāji nometnē justos labi. Lai nometnes vide būtu draudzīga un atsaucīga. Lai savstarpējās attiecības būtu balstītas uz abpusēju cieņu un ieinteresētību. Lai nometnes dalībnieki justos droši. Ļoti priecājamies par sadarbību ar vecākiem.

7. Dažādi vadītāji. Mūsu nometnēs darbojas abu dzimumu vadītāji, kā arī  iesaistām jauniešus - kā
 nometnes personāla palīgus.Tas veido dažādu paaudžu instruktoru iesaistīšanos aktivitāšu realizēšanā un nometnes 
dzīves veidošanā.


Vairāk informācijas - sazinies ! Kontaktforma