Apmācības

ĀDAC Pelēkais Vilks organizē apmācības, kas paredzētas gan jauniešu grupām, gan pieaugušo mērķauditorijai. Parasti grupa, kurai ir kādas konkrētas intereses sazinās ar mums, un mēs veidojam konkrētas grupas vajadzībām un interesēm atbilstošu piedāvājumu. Mēs varam gan paši organizēt nepieciešamās apmācības (meklēt apmācību vietu, veidot visu programmu, u.t.t.), gan dodamies uz vietu, kur mūs aicina. Apmācības var būt vienas vai vairāku dienu.

 Apmācību izmaksas tiek aprēķinātas katram pasākumam atsevišķi , ņemot vērā -  kur notiek apmācības, cik ilgi, grupas lielumu, vēlmes, utt.!


Apmācību tēmas:


1. Sadarbību  un komunikāciju veicinoši treniņi. ( no 6 - 24 stundām, 1 grupas lielums līdz 15 dalībnieki, bet var strādāt paralēli vairākas grupas).


2. Āra dzīves pamatzināšanu un iemaņu apguve
( no 6 - 24 stundām, 1 grupas lielums līdz 15 dalībnieki, bet var strādāt paralēli vairākas grupas).


3. Patriotiskā audzināšana - interaktīva zināšanu apguve par Latvijas vēsturē nozīmīgiem cilvēkiem un notikumiem.

 (2 - 6 stundas, neierobežots dalībnieku skaits). Vairāk skat. Latvijas Skolas somas piedāvājumā.


Apmācības pedagogiem, jaunatnes darbiniekiem un nometņu vadītājiem:


1. Nometnes organizēšanas būtiskākie aspekti, metodes, drošība,praktiska nometnes  programmas izstrāde. 

2. Kas jāņem vērā organizējot āra dzīves nometnes? 

3. Nometnē izmantojamās aktivitātes, spēles, uzdevumi - praktiski piemēri. 

4. Sadarbības un komunikāciju uzdevumi, procesa vadīšana un analīze. 

5. Šķēršļu gājiens jeb nometnes trasīte - kas tas ir? to veidi? kā plānot? no kā var sastāvēt? 

6. Dalībnieku savstarpējā "ledus laušanas",iepazīšanās, uzticēšanās un personības "atvēršanas" uzdevumi un aktivitātes