Rīgas 155.skautu vienība

Rīgas 155.skautu vienība savās rindās pulcina bērnus un jauniešus no 8 - 22 gadiem, kuriem tiek nodrošināta iesaiste skautu un gaidu programmā. Pieaugušie, kā arī vecākie jaunieši tiek aicināti kļūt par vadītājiem vai vadītāju palīgiem.

Septembra mēnesī ir iespēja pieteikties skautu un gaidu gaitām mūsu vienībā, jo ar oktobri mēs uzsākam iknedēļas nodarbības. Tās notiek vienu reizi nedēļā ~ 2 stundu garumā.

Lai pieteiktos, lūgums aizpildīt lejup esošo pieteikuma formu, kā arī apmeklēt jaunās sezonas atklāšanas vecāku un jauniešu sapulci, kas šogad iecerēta 2018. gada 27.septembrī, pl: 18:30, Rīgas Valda Zālīša sākumskolas telpās, Rīgā, Kalpaka bulvārī 8. 

Sapulcē iepazīstinām klātesošos ar skautu programmu un darbības principiem, gada plāniem un atbildām uz visiem interesējošajiem jautājumiem. Vecākās pakāpes vienojas par sev izdevīgiem nodarbību laikiem.

Vairāk par skautiem un gaidām - kas ir skauti un gaidas? vai www.skauti.lv

Pieteikums Rīgas 155.skautu vienībai

Ziņa ir nosūtīta