Rīgas 155.skautu vienība

Rīgas 155.skautu vienība savās rindās pulcina bērnus un jauniešus no 8 - 22 gadiem, kuriem tiek nodrošināta iesaiste skautu un gaidu programmā. Pieaugušie, kā arī vecākie jaunieši tiek aicināti kļūt par vadītājiem vai vadītāju palīgiem.

Ikgadus septembra mēnesī ir iespēja pieteikties skautu un gaidu gaitām mūsu vienībā, jo ar oktobri mēs uzsākam iknedēļas nodarbības. Tās notiek vienu reizi nedēļā ~ 2 stundu garumā.

2020./2021.gada sezonu uzsāksim ar vecāku un dalībnieku kopsapulci Rīgas Valda Zālīša sākumskolas telpās 2020. gada 29.septembrī pl: 18:30, skolas zālē! 

Visi, kam ir interese iesaistīties vienības darbā - laipni aicināti!

Mazskautu un guntiņu nodarbības sāksies 2020.gada 22. septembrī pl: 15:00 - 17:00, Rīgas V. Zālīša sākumskolas 202. telpā. 

.

Vairāk par skautiem un gaidām - kas ir skauti un gaidas? vai www.skauti.lv

Pieteikums Rīgas 155.skautu vienībai

Ziņa ir nosūtīta