2018. gada 18.maijā viesojāmies Rīgas 69.vidusskolā, kur kopā ar 8.klasi Eiropas Sociālā fonda projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros 4 stundu garumā runājām un praktiski izmēģinājām dažādus vingrinājumus, kas atklāj labas komunikācijas un sadarbības būtību. Skolēni paši koordinēja savu darbību un  izvērtēja sasniegto.